Odbiór zużytego sprzętu do utylizacji

Wytwórcy odpadów działając zgodnie z ustawą o odpadach (art. 66 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ) i przepisami o ochronie środowiska są zobowiązani do ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Problem pojawia się, gdy sprzęt się zużyje. Firma ALMAS przychodzi z pomocą zajmując się odbiorem i transportem zużytego sprzętu do utylizacji. Wydajemy Kartę Przekazania Odpadu, która stanowi dowód prawidłowego przekazania odpadów do uprawnionych odbiorców. Odbieramy np.: rodzaje odpadów :

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny ( sprzęt biurowy, AGD, RTV, sprzęt telekomunikacyjny, kable)
  • meble
  • materiały eksploatacyjne (tonery)
  • bezpieczne koperty
  • inne materiały

Nasi pracownicy ważą odbierany sprzęt przy kliencie oraz zajmują się jego załadunkiem. Posiadamy zezwolenia niezbędne do świadczenia takiej usługi.