Wymagania RODO dotyczące niszczenia dokumentów

Aby prawidłowo niszczyć dokumenty zawierające dane osobowe, trzeba podążać zgodnie z konkretnymi wytycznymi. Pomimo tego, że nie wydaje to się bardzo skomplikowane, wielu przedsiębiorców ma z tym problem, szczególnie w momentach, kiedy ilość dokumentów przekracza możliwości przedsiębiorstwa.
Doskonałym rozwiązaniem w tej sytuacji może być zlecenie zniszczenia dokumentów podmiotowi zewnętrznemu, działającemu zgodnie z przepisami prawa takimi jak np. Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych z 2018 roku. Działając na specjalistycznych urządzeniach, firmy niszczące dokumenty zapewniają całkowite bezpieczeństwo danych oraz efektywność utylizacji.
Ważnym elementem jest odpowiedni wybór firmy, która ma zająć się utylizacją dokumentów. Należy sprawdzić, czy firma posiada odpowiedni sprzęt spełniający odpowiednią klasę tajności niszczenia dokumentów dla naszych potrzeb. Istotnym szczegółem jest też wydawanie certyfikatów potwierdzających wykonanie usługi oraz doświadczenie pracowników.
Nasza firma posiada specjalistyczną niszczarkę firmy HMS, która gwarantuje III klasę tajności według normy DIN 66399. Oznacza to, że jest odpowiednia do niszczenia wysoce tajnych i poufnych danych, których to wyciek mógłby skończyć się ogromnymi konsekwencjami dla firmy zlecającej. Możemy także bezpłatnie zarejestrować proces niszczenia dokumentów na nośniku elektronicznym, np. na płycie DVD. W procesie niszczenia danych może także uczestniczyć przedstawiciel Klienta.