Profesjonalne niszczenie dokumentów, akt

Oferujemy wysoką jakość świadczonej usługi dzięki:

 •  przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa na każdym etapie realizowanej usługi
 •  korzystaniu z atestowanej niszczarki przemysłowej firmy HMS , gwarantującej uzyskanie III klasy tajności wg normy DIN 66399 (materiały poufne, wymiar czcionki 4×80 mm)
 •  rejestrowaniu procesu niszczenia na nośnikach informacji
 •  wydawaniu certyfikatu potwierdzającego wykonanie usługi
 •  sporządzaniu umowy przy cyklicznych odbiorach określającej zakres prac i nasze zobowiązania
 •  doświadczonej i przeszkolonej kadrze pracowników

Sposób odbioru dokumentów przeznaczonych do niszczenia:

 • na życzenie klienta, odbiór dokumentów odbywa się za pomocą specjalnych worków, zabezpieczonych plombami jednorazowego użytku o unikalnym numerze. Odbierana jest każda ilość dokumentów. Spakowane worki są ważone pod nadzorem klienta.
 •  możliwy jest również odbiór , polegający na cyklicznej wymianie zapełnionego pojemnika z dokumentami . Specjalnie zamykany pojemnik , nadający się idealnie zarówno do biura jak i hali produkcyjnej lub magazynowej, bezpłatnie dzierżawimy naszym klientom

Czas reakcji od momentu złożenia zamówienia:

 •  na terenie miasta Wrocławia, odbiór dokumentów jest możliwy nawet w dniu zgłoszenia
 •  na pozostałym obszarze do 72 godzin

Przebieg procesu:

 •  zapakowanie wybrakowanej dokumentacji do worków , zabezpieczenie każdego worka plombą
 •  ważenie w obecności klienta
 •  transport ładunku od Zleceniodawcy do siedzimy firmy
 •  zniszczenie dokumentacji na niszczarce przemysłowej
 •  możliwość asysty przedstawiciela Klienta lub rejestracja etapu niszczenia na nośniku elektronicznym np. na płycie DVD
 •  przekazanie powstałej ścinki do dalszego recyklingu w papierni
 •  wystawienie certyfikatu poświadczającego dochowanie poufności procesu niszczenia dokumentów

Proces jest jasny i przejrzysty, a każdy etap jest dokumentowany.